Tiger Plus─░┼×LETMELER─░ L─░DERL─░─×E TA┼×IYAN GÜÇ

Dünyan─▒n 30’dan fazla ülkesine yaz─▒l─▒m ihracat─▒ gerçekle┼čtiren, Türkiye’de 170 bin firmada 1 milyon 300 binin üzerinde kullan─▒c─▒ ile Türkiye uygulama yaz─▒l─▒mlar─▒ pazar─▒ lideri LOGO’dan uluslararas─▒ standartlara ve Türkiye ko┼čullar─▒na en uygun ERP çözümü; Tiger Plus.
Tiger Plus

    ─░┼čletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini destekleyen,
    ─░┼čletme ile tam uyum sa─člayan,
    ─░ç ve d─▒┼č pazarda rekabet üstünlü─čü getiren,
    Büyüme sürecini tam olarak destekleyen,bir ERP çözümüdür.

Tiger Plus, ERP kavram─▒n─▒ yeniden yorumlayarak farkl─▒ bir aç─▒l─▒m sa─čl─▒yor. Tiger Plus zengin özelliklerinin yan─▒ s─▒ra, de─či┼čen ihtiyaçlara kolayl─▒kla uyum sa─člayan esnek bir yap─▒ya sahiptir. Ayn─▒ zamanda, uygun sahip olma ko┼čullar─▒ ile tüm sektörlerde; sat─▒┼č, da─č─▒t─▒m, hizmet alanlar─▒nda faaliyet gösteren i┼čletmelere çözüm sunmaktad─▒r.
Neden Tiger Plus?

Tiger Plus, i┼čletmelerin tüm ihtiyaçlar─▒ dü┼čünülerek geli┼čtirilmi┼č, entegre çal─▒┼čan modüllerden olu┼čan bir ERP çözümüdür. Tam entegrasyon sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle, kullan─▒c─▒lar─▒n yetkileri dahilinde güncel bilgiye do─črudan ula┼čmas─▒ sa─član─▒r. Girilen bu bilgilerin, limitlere uygunlu─ču kontrol edilerek güncellemeler otomatik yap─▒l─▒r. Modüler ve entegre yap─▒ ile bölümler ve süreçler aras─▒ “ortak bir dil” olu┼čarak ileti┼čim yükünün azalmas─▒ sa─član─▒r.

 


    ─░┼č ak─▒┼č─▒ ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda gerçekle┼čtirerek, evrak ve telefon trafi─čini ortadan kald─▒rabilir,
    S─▒k yapt─▒─č─▒n─▒z i┼člemleri ve raporlar─▒ belli bir takvime ba─člayarak, istedi─činiz zaman otomatik çal─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒ sa─člayabilirsiniz. Tiger Plus, yap─▒lmas─▒ gereken i┼čleri hat─▒rlat─▒r, tamamland─▒─č─▒nda ise ilgili bilgiyi sorumlulara mesajla iletir,
    Yeni Türk Ticaret Kanununa (TTK) ve di─čer standart yerel/uluslararas─▒ muhasebe ve finans standartlar─▒na (FAS52, IAS, UFRS) uyumlu,
    LOGO Çözüm Ortaklar─▒na özel, i┼čletmelerin ihtiyaçlar─▒na göre yeni i┼člevsel uyarlamalar geli┼čtirebilmek için geli┼čtirilmi┼č “Object Designer ve LOGO Objects“ uyarlama arac─▒,
    Raporlar üzerinde; renk, font gibi görsel pek çok de─či┼čiklik yapabilir, ┼čirket logosu gibi i┼čler için çizim ve grafikleri kullanabilir, kolonlar─▒ silebilir veya alanlar─▒ kolonlara ekleyebilir, yeni filtreler tan─▒mlayarak de─či┼čik sorgulamalar olu┼čturabilir,
    Yönetici Konsolu ile en çok sat─▒lan/al─▒nan ürünlerin tutarlar─▒n─▒n takibi, en çok sat─▒┼č yap─▒lan cari hesap veya ürünleri, stok/alacak devir h─▒z─▒, banka ve kasa durumu gibi bilgileri tek ekradan takip edebilir,
    “Doküman Yönetimi” fonksiyonu ile kay─▒t ve i┼člemlere ait dokümanlar─▒ tan─▒mlad─▒─č─▒n─▒z kataloglar alt─▒nda tutabilirsiniz.

 Neden Tiger Plus?

Di─čer Özellikler;

  •     Aç─▒k ve Esnek Mimari, ─░li┼čkisel Veritaban─▒ Deste─či - MS SQL ve Oracle,
  •     Çoklu Dil Deste─či sayesinde birden falza dilde kullan─▒m imkan─▒,
  •     WebTIGER ile web kullan─▒m─▒,
  •     LogoConnect ile bankalar, kurumlar ve di─čer firmalar ile E-i┼č Köprüsü,
  •     E-posta sistemleri ile entegre yap─▒,
  •     MS Office ile ak─▒ll─▒ doküman entegrasyonu,
  •     LOGO Çözüm Ortaklar─▒ taraf─▒ndan geli┼čtirilmi┼č 200’ün üzerinde entegre i┼č uygulamas─▒,
  •     Windows arabirim standartlar─▒na tam uyum.
     


Tanřtřm demo almak istiyoruz Ticari yazřlřm almak istiyoruz E­itim almak istiyoruz
Destek almak istiyoruz ▄rŘn Bro■ŘrŘ ▄rŘn Fark D÷kŘmanř
▄rŘn Kampanyasř Fiyat Listesi ▄rŘn Duyurularř